Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Quadre d'Educadors

Tutors | Horaris Visita

 • 1r -  Cristina Maynou: 
 • 2n - Josep Ferreres Cortacero: 
 • 3r - Marta Urban
 • 4t - Ma Carmen de Tierra Hernández: 

Resta de Professorat

 • Immaculada Escarda Díaz
 • Raúl-O Navarrete Romero
 • Cristina Pellicer
 • Mª Clara Casas Casas
 • David Moret Viñals
 • Núria Ribas Quintana
 • Eulàlia Ribes Solà
 • Unai Sáez de Ocariz Granja
 • Juana Expósito Araujo
 • Marta Morell Mañé
 • Domènec M. González de la Rubia
 • David Sales Asensio
 • Marta Urbán García
 • Jordi Calsapeu Pérez
 • Glòria Degà Amenos (USEE)
 • Xènia Caracuel Ruiz (USEE)
 • Immaculada Escarda Díaz (USEE)

Avaluacions


FEBRER: Avaluació Externa de 4t d’ESO (14 i 15 de febrer).

 • 1a avaluació: del 22 al 28 de novembre 
 • 2a avaluació: del 1 al 7 de març
 • 3a avaluació: 7, 8, 11 i 12 de juny 

Recuperacions

 • 1a i 2a avaluacions: dues setmanes després de donar les notes.
 • FEBRER: Recuperacions de les matèries pendents del curs anterior.
 • 3a avaluació: 18 i 19 de juny
 • Recuperació de setembre: 3, 4  i 5

Crèdit de Síntesi

 • Març, dies: del 19 al 23 de març
f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona