Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Secundària (ESO)

ESO (Educació Secundària Obligatòria)

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16.

El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Oferim

  • Tracte personalitzat i familiar. Aquí ens coneixem tots amb noms i cognoms
  • Seguiment de la vostra trajectòria perquè assoliu un rendiment òptim i un comportament adequat en totes les situacions, i sempre respectant la vostra llibertat
  • Us ofrerim una formació general que us permetrà accedir a qualsevol modalitat de batxillerat, així com a cicles formatius de grau mig
  • La nostra acció pretén que els nostres alumnes aprenguin a aprendre, a conèixer i a estimar el món, a pensar per si mateixos, a treballar en equip, a conviure amb respecte i tolerància

Àrees de coneixement

Ciències de la naturalesa

Sciences (1r, 2n ESO)
Ciències socials, geografia i història
Educació física

P.E (1r, 2n ESO)
Educació visual i plàstica
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Matemàtiques

FEM+ (1r, 2n ESO)
Projecte de recerca (4t ESO)

Projects in English (2n ESO)
Música
Tecnologia
Religió Catòlica

 

Matèries optatives a 1r, 2n i 3r ESO

 

Francès I, Francès II i Francès III

Reforç anglès

Reforç matemàtiques

Emprenedoria

Cultura Clàssica

 

A 4t ESO hi ha dos itineraris:

  1. Humanístic: Llatí, Informàtica/Francès, Biologia.
  2. Científic: Biologia, Informàtica/Francès, Física i Química.

Activitats complementàries

1r i 2n d’ESO: Informàtica i activitats esportives

3r ESO: Dibuix per ordinadors i taller de matemàtiques

4t ESO: Disseny per ordinador i taller de llengua

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona