Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Primària

Etapa Primària

L'etapa de l'educació primària té caràcter obligatori. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran entre els 6 i els 12 anys. L'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys.

Com som, què oferim

 • El respecte a la pròpia persona i als altres
 • L’adquisició de les habilitats i les competències culturals i socials relatives al seu currículum
 • L’educació per a la justícia, la pau, la tolerància, la solidaritat i la discriminació
 • Desenvolupament de les habilitats socials i personals, de l’esforç, del treball i  de l’estudi
 • Oberts a la dimensió transcendent de la persona
 • Compromesos amb el medi ambient. Som Escola Verda, tenim un hort urbà
 • Adapta-nos als canvis de la societat i a les noves tecnologies: treballem amb tauletes digitals, projectors interactius i netbooks
 • Som Escola inclusiva. Defensem la diversitat en tots els àmbits
 • Participem en campanyes solidàries
 • Celebrem les festes pròpies del noste Centre i les tradicionals catalanes. Participem en les festes del barri
 • Sortides culturals i lúdiques
 • Auxiliar de conversa en anglès

Àrees de coneixement

Llengua i literatura catalana

Llengua i literatura castellana

Llengua estrangera (anglès)

Coneixement del medi natural, social i cultural

Sciences

Educació artística

Educació física

P.E

Matemàtiques

Religió catòlica

Reforços de llengües i de matemàtiques

Activitats complementàries

Cant Coral (en anglès)

Anglès

Informàtica

Activitats aquàtiques

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona