Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Política Ambiental

A l'Escola estem  molt sensibilitzats amb tot el que tingui a veure amb el Medi Ambient, i per això volem transmetre aquests valors als nostres alumnes, fent-los partícips actius de les iniciatives que amb aquest objectiu posem en marxa.

El nostre Decàleg

1.- Revisar la pràctica educativa i analitzar les relacions amb el tipus de gestió ambiental que es fa al centre i assegurar la màxima coherència entre el que es diu i el que es fa. Tenir una política de millora contínua.

2.- Promocionar la formació mediambiental per afavorir les conductes responsables amb el medi, participant en programes mediambientals escolars com Agenda21 Escolar i Escoles Verdes. Fer als alumnes i a tota la comunitat educativa protagonistes dels canvis mediambientals. Entendre que participar no sols significa “fer”, també suposa avaluar els resultats, implicar-se i ser responsables en cadascuna de les fases d’un projecte.

3.- Fer del nostre col·legi un centre respectuós amb el medi ambient i amb els seus recursos, de millorar l’entorn proper i també la ciutat, no sols pel futur del planeta, també pel present. És important conèixer i comprendre el que passa al nostre entorn proper i ser sensibles davant les problemàtiques ambientals. Som conscients que conèixer és una condició necessària però no suficient, hem d’actuar per promoure canvis.

4.- Volem una escola plena de vida, que s’adapti als canvis, tenint en compte la multiculturalitat i la diversitat.

5.- Sensibilitzar en els valors ambientals a tots els cursos i assignatures que s’imparteixin a l’escola. Volem més persones sensibles i interessades per la sostenibilitat del planeta. Ambientalització del currículum.

6.- Promocionar el desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d'informació, per tal d'afavorir el compliment del sistema de gestió ambiental.

7.- Promoure la reducció del consum de recursos i matèries primeres.

8.- Promoure la recollida selectiva, el reciclatge i reutilització de residus i materials.

9.- Afavorir la coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d'utilitzar matèries primeres i productes ecològics. Política de compres.

10.- Treballar pel compliment de la legislació ambiental, així com d'altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona