Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Projecte pedagògic

Aprenentatge

Com escola familiar i d’una sola línia, vetllem per l’atenció molt personalitzada, convertint els nostres alumnes en protagonistes del seu creixement com a persones adultes, ajudant-los a prendre consciència de la seva responsabilitat amb el seu entorn.

Volem motivar els nostres alumnes des de ben petits amb el desig d’impulsar el gust d’aprendre a aprendre

Som una escola a la mida de l'ésser humà fonamentant tots aquells valors cristians i humans que els ajudaran a ser capaços de decidir responsablement.

L'atenció a la diversitat

Som una escola inclusiva, on tots els alumnes tenen el seu lloc. Defensem la diversitat i la treballem a tots nivells. La nostra escola disposa d’una USEE (Unitat de suport d’educació especial) amb 10 places per alumnes amb dictamen EAP, alumnes que es poden sociabilitzar amb la resta del grup classe i potenciar les seves habilitats emocionals

Convivència al Centre

Adaptem els continguts i facilitem la integració de tots aquells alumnes nouvinguts  per a què puguin assolir el nivell bàsic de la llengua i aspectes culturals que els permetin accedir còmodament als nivells educatius corresponents. Mitjançant el diàleg, l'acompanyament i l'autoavaluació fem créixer l'alumne i potenciem la seva autoestima i la seva tolerància per a una bona convivència.

Educació en valors

No podem educar per a la solidaritat des d'un ambient egoista. No podem educar per a la llibertat des de vivències d'opressió i d'imposicions. No podem pretendre educar per a la justícia i al mateix temps tenir condescendència amb injustícies permanents.

Som conscients que el nostre propi testimoni és la millor forma d'educar en valors. Donem prioritat als valors evangèlics com l'esperança que els nostres alumnes arribin a assumir-los, estimar-los i manifestar-los en els seus comportaments.

Noves tecnologies

Estem totalment adaptats al segle XXI i per tant, els nostres alumnes ja incorporen les noves tecnologies des de petits utilitzant les tauletes digitals, els projectors interactius, els netbooks, les Bee Bots i la robòtica. La tecnologia no és substitutòria d’altres metodolgies però sí són un molt bon complement.

Llengües estrangeres

Som escola amb certificat multilingüe.

 Impartim assignatures en català, castellà, anglès en totes les etapes  i francès a l’ESO.

Oferim el Batxillerat Internacional, Diploma Dual des de 3r de l’ESO.

Fem extraescolars d’anglès i de xinès.

Intercanvis lingüístics a Anglaterra, Iralnda i França.

Tenim auxiliar de conversa anglès/a a totes les etapes

Escola Verda

Compromesos amb el medi ambient. Som escola verda. Tenim hort i compostatge, jardí vertical i potenciem la sostenibilitat en tots els àmbits.

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona