Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Infantil

Etapa Infantil

L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix dels 3 als 6 anys.Al ser aquesta etapa per a molts/es el primer contacte amb l'escola,procurem que aquest sigui el més agradable possible, acompanyant-lo entota l'etapa, per aconseguir que el pas a la primària sigui una continuïtat en el seu desenvolupament tant afectiu com intel·lectual.

Des d’educació infantil, treballen els valors, l’educació emocional, el respecte pel medi... que són eixos fonamentals del nostre projecte educatiu.

 

Mitjançant el diàleg i l’acompanyament fem créixer a l’alumne potenciant la seva autoestima i la seva tolerància per a una bona convivència.

L’educació dels nens i nenes és un dels objectius prioritaris per als nostres docents, per a la família i per a la societat. Per nosaltres, un dels objectius principals és aconseguir que els nostres nens i nenes se sentin a gust i siguin feliços a l’escola.

La nostra proposta

  • El procés d’adaptació és un moment important per als infants  ja que s’han d’habituar a noves situacions, espais i rutines. Procurem aconseguir que els nens i nenes visquin aquest procés dins d’un clima de seguretat i confiança. Fem del Parvulari un lloc agradable on tots s’hi sentin ben acollits.Considerem que cal vetllar per un bon procés d’adaptació per la qual cosa comptem amb mestres de reforç a l’aula per poder atendre les necessitats de cada un dels infants.
  • Treballem per a què sigui una atenció personalitzada des dels primers dies de curs i, vetllem per a què es mantingui al llarg de l’estada a infantil.
  • Durant l’educació infantil, els nostres alumnes usen materials amb els quals pensen, experimenten, construeixen... materials que els fa ser els principals protagonistes i per tant, els ajuden a aconseguir un aprenentatge significatiu.
  • Ens adaptem a les necessitats d’una societat en canvi constant sense perdre el carisma mercedari, i fomentem l’ús de les noves tecnologies. Els nostres alumnes comencen des de P3 a treballar amb tauletes digitals i, fan robòtica amb les Bee-bots.

  • Treballen de manera vivencial, fan i desfan, aprenen a aprendre.

  • El multilingüisme és un altre dels elements claus en la metodologia educativa de la FEM. L’anglès té molta rellevància, es potencia des de l’educació infantil.

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona