Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Directori

Director Titular

 • Magda Pujol i Pedra
 • Visites: Dilluns de 9 a 17:00 a concretar.

És el representant ordinari de l'Institut de Religioses de Nostra Senyora de la Mercè en el Centre i en front de l'Administració Educativa (Regl. Art.16). Les seves funcions queden establertes i delimitades en el Regl. de Règim Interior, Ar.17.


Sotsdirector Titular

 • M. Inmaculada Escarda i Diáz
 • Visites: Hores concertades.

Té la responsabilitat de substituir el director titular en la seva absència i assumir les competències que li siguin delegades per aquest.


Director Pedagògic

 • Núria Ribas i Quintana - INFANTIL / PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / BATXILLERAT
 • Visites: Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres, de 9 a 10.

És el responsable de dirigir i coordinar el conjunt de la tasca escolar en el seu corresponent nivell educatiu sense perjudici de les competències reservades al Titular i al Consell Escolar (Reg. Art. 19). Les seves funcions queden establertes i delimitades en el Reglament de Règim Interior, Ar. 20.


Cap d'Estudis d'Etapa

 • Meritxer Soler i Boada - INFANTIL / PRIMÀRIA
 • Visites: Dimarts de 15 a 16h   
 • Mª Carmen de Tierra i Hernández- SECUNDÀRIA
 • Visites: Dijous de 9 a 10h.

És el responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l'etapa respectiva i de realitzar-hi les funcions que el director li delegui. El Cap d'Estudis d'Etapa forma part de l'equip directiu del centre i presideix l'equip de coordinació de l'etapa respectiva (Reg. Art. 23). Les seves funcions queden establertes i delimitades en el Reglament de Règim Interior, Ar. 24.


Coordinador de Pastoral

 • M. Carmen de Tierra i Hernández
 • Visites: Hores concertades.    

És el responsable de promoure i fer engrescadora l'acció evangelitzadora del Centre (Reg. Art. 24). Les seves funcions queden establertes i delimitades en el Reglament de Règim Interior, Ar. 25.


Secretari

 • M. Lourdes Miranda i Pérez
 • Visites: Dijous de 11:30 a 13h. Dimecres de 16 a 17h

Té al seu càrrec la gestió documental, és a dir, la recopilació i conservació de totes les dades necessàries per a la bona marxa del Centre (Reg. Art. 26). Les seves funcions queden establertes i delimitades en el Reglament de Règim Interior, Ar. 26.


Administrador

 • Guadalupe Pérez i Granja
 • Visites: Dilluns a Divendres, de 9 a 11:30.  

L’administrador és qui té al seu càrrec la gestió econòmica del Centre. Exerceix les funcions en nom i depenent directament del Director Titular, (Reg. Art. 29). Les seves funcions estan establertes a l’art. 30 del R.R.I..

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona