Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Agenda 21

L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.

L'Agenda 21 dels estats i de les ciutats

L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.

Per fer realitat aquest projecte planetari cal "pensar globalment i actuar localment". Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també.

L'Agenda 21 escolar

Es per això que des de l'any 2001 l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

Durant els cinc darrers cursos els centres participants, han desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn. Cada any s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn ara i s’enrolin també en aquest engrescador projecte col·lectiu.

L’Agenda 21 del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. Vosaltres decidiu quins col·lectius hi participaran, quins aspectes analitzareu, en quin ordre ho fareu, i el nombre i dimensió dels compromisos que adquiriu. Això si, tindrà en comú amb totes les altres el fet de ser:

  • un procés participatiu,
  • de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives,
  • i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

Trobareu informació addicional relacionada amb aquest projecte al web de l'Ajuntament de Barcelona.

 

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona