• Compartim

 • Preparant el jardí

 • FEM+

 • Convivència

 • Al teatre

 • Ens agrada la ciència

 • Ens agrada pintar

 • Racons BEE-BOT

Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

El nostre projecte

Fem una oferta educativa oberta a totes les famílies que desitgen el tipus d'educació que ofereix i vol ofertar el dret de lliure elecció. Volem ser fidels al nostre carisme mercedari:

"Redimir de la ignorància, mitjançant la Llibertat i per a la Llibertat, la justícia, la Solidaritat i la Pau"

El nostre projecte és, per tant, integral. Vol ser una invitació a créixer com a persona, tenim per finalitat la maduració personal dels nostres alumnes en les tres dimensions fonamentals de l'ésser humà: personal, social i transcendent. Per a tota la comunitat educativa és essencial una educació íntegra, que afavoreixi el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions.

Dimensió personal

 • El creixement d'una personalitat madura i un desenvolupament emocional equilibrat, alegre i esperançat.
 • L'aquisició progressiva d'una llibertat que el faci capaç d'actuar per convicció pròpia i de prendre decisions responsables i justes.
 • La consciència moral coherent amb unes conviccions sobre els valors ètics fonamentals, segons l'Evangeli.

Dimensió social

 • La capacitat de prendre decisions justes i de procedir amb rectitud moral al servei del bé comú.
 • La presa de consciència dels drets i deures exercits en el diàleg constructiu i en la col·laboració amb els altres.
 • El compromís davant dels problemes de la realitat que l'envolta, la natura i la societat, amb sentit crític, creatiu i responsable.
 • La funció del voluntariat: el sentit de l'amor i el servei gratuït.
 • La capacitat de donar respostes consructives i flexibles als problemes fonamentals de la societat.
 • El reconeixement de la família com el primer nucli social que mereix agraïement, respecte i amor.

Dimensió trascendent

 • Els alumnes han de poder comprendre la importància de la dimensió transcendent de la seva personalitat perquè l'elecció que facin marcarà, de forma significativa el seu comportament personal i social.
 • Contribueix a la formació d'una actitud crítica i compromesa respecte de la societat.
 • L'educació s'imparteix en un marc de respecte i de llibertat, que ens permeti oferir als alumnes la possibilitat de plantejar-se la pròpia existència segons l'Evangeli.
 • Animem els alumnes a què prenguin part de forma activa en la comunitat eclesial amb projectes o accions que evidenciïn la pràctica de la fe; i, que sàpiguen donar respostes, segons l'Evangeli, als grans interrogants existencial que es plantegen les persones.
f t g m